System Sprzedaży Bezpośredniej leków AstraZeneca

System Sprzedaży Bezpośredniej to rozwiązanie, w którym AstraZeneca pozostaje jedynym właścicielem leków w całym kanale dystrybucji, tj. do momentu sprzedaży do aptek i punktów aptecznych. Za wprowadzenie nowego modelu biznesowego oraz organizację sprzedaży produktów leczniczych w nowym systemie była odpowiedzialna spółka należąca do grupy AstraZeneca - AstraZeneca UK Limited, firma która od 27.02.2010 r. była właścicielem produktów leczniczych w Polsce. Od dnia 01.03.2019 r. właścicielem produktów leczniczych w Polsce jest firma AstraZeneca AB, Szwecja. Wszelkie usługi logistyczne (magazynowanie, dostawy do aptek) oraz sprzedaż w imieniu i na rzecz AstraZeneca wraz z administracją tego procesu prowadzą Niezależni Agenci. Zostali oni wybrani w drodze postępowania przetargowego spośród podmiotów obecnych już na rynku. Wybrani Niezależni Agenci świadczący usługi w ramach systemu to:
  • PGF S.A.
  • NEUCA S.A.

Dzięki wdrożonym zmianom, firma może wziąć pełną odpowiedzialność za leki od momentu wytworzenia do chwili dostarczenia ich do aptek. Zmiany pozwalają na optymalizację całego procesu dystrybucji produktów leczniczych firmy dystrybuowanych przez AstraZeneca AB, Szwecja. Nowe rozwiązanie poprawia dostępność leków AstraZeneca w aptekach, tym samym ułatwiając pacjentom dostęp do nowoczesnych form leczenia.

System Sprzedaży Bezpośredniej
System Sprzedaży Bezpośredniej to rozwiązanie, w którym firma pozostaje jedynym właścicielem leków w całym kanale dystrybucji, tj. do momentu sprzedaży ich do aptek ogólnodostępnych/punktów aptecznych. Nie dostarcza ich jednak za pomocą własnych struktur. Koncern wybiera spośród podmiotów obecnych już na rynku określoną liczbę hurtowni, z którymi podpisuje umowy na dostawy swoich leków. W rzeczywistości podmioty te pełnią rolę Niezależnych Agentów, którzy w imieniu właściciela leku magazynują produkty, sprzedają i dostarczają zamówione leki bezpośrednio do aptek ogólnodostępnych/punktów aptecznych. O tym, który Niezależny Agent spośród tych, które nawiązały współpracę z właścicielem leku, ostatecznie będzie dostarczał towar do apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego, decyduje sama apteka ogólnodostępna/punkt apteczny. System Sprzedaży Bezpośredniej jest alternatywą dla klasycznego modelu dystrybucji produktów leczniczych.

Klasyczny model dystrybucji

Obecnie na polskim i światowym rynku dystrybucji produktów leczniczych dominującym rozwiązaniem biznesowym jest model, w którym firmy farmaceutyczne sprzedają swoje produkty hurtowniom. Hurtownie nabywają tym samym prawo własności tych towarów i możliwość pełnoprawnego rozporządzania nimi we własnym imieniu. Następnie sprzedają leki innym podmiotom, tj. mniejszym hurtowniom bądź aptekom i szpitalom. W efekcie produkt, zanim finalnie trafi do pacjenta, jest własnością kilku podmiotów.

System Sprzedaży Bezpośredniej leków AstraZeneca

Nota Prawna     Polityka Prywatności

© 2019 AstraZeneca AB