JAK ZOSTAĆ KLIENTEM AstraZeneca AB ?

Aby móc zamawiać produkty AstraZeneca w Systemie Sprzedaży Bezpośredniej, apteka ogólnodostępna/punkt apteczny powinny znajdować się na Liście Klientów AstraZeneca.

Jeśli chcesz sprawdzić czy jesteś na Liście Klientów:

lub
Ogólne Warunki Sprzedaży

Jeśli nie jesteś na Liście Klientów AstraZeneca, a chcesz kupować Produkty AstraZeneca :

Należy dostarczyć kopie następujących dokumentów:

  • Wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
  • Zaświadczenie nadania numeru NIP i REGON
  • Pozwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego

Dokumenty te należy przesłać w formie kopii papierowych lub skanów:

lub
Jeśli apteka nie jest płatnikiem, należy wskazać płatnika oraz dostarczyć dokumenty dla płatnika (KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej – nie starszy niż 3 miesiące, zaświadczenie nadania numeru NIP i REGON, numer konta bankowego)
Po zweryfikowaniu, AstraZeneca wprowadzi nowego Klienta na Listę Klientów i prześle Ogólne Warunki Sprzedaży.

Nota Prawna     Polityka Prywatności

© 2019 AstraZeneca AB