AstraZeneca AB

AstraZeneca AB jest spółką należącą do grupy AstraZeneca. W Systemie Sprzedaży Bezpośredniej na terenie Polski spółka ta jest jedynym kontrahentem z grupy AstraZeneca dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych i będzie odpowiedzialna za organizację procesu sprzedaży produktów leczniczych dystrybuowanych przez AstraZeneca. AstraZeneca AB jest jedynym właścicielem leków w łańcuchu dystrybucyjnym, tj. do momentu sprzedania ich do aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych. Do bezpośrednich zadań firmy należy współpraca z niezależnymi agentami świadczącymi usługi agencyjne, zapewnienie właściwego zaopatrzenia aptecznego rynku otwartego w leki dystrybuowane przez AstraZeneca, optymalizacja działań w obrębie systemu.

Adres:
AstraZeneca AB

SE‑151 85 Södertälje, Szwecja


Dział Obsługi Klienta
e-mail dzialobslugi@astrazeneca.com
Telefon:+48 (22) 452 59 60
Fax:+48 (22) 485 33 65

Nota Prawna     Polityka Prywatności

© 2019 AstraZeneca AB