Zapraszamy na stronę AstraZeneca AB

SE‑151 85 Södertälje, Szwecja


INFORMACJA HANDLOWA: „FLUENZ® TETRA” (pdf)


Komunikat o polityce prywatności i zakresie przetwarzania danych osobowych dla przedstawicieli zawodów medycznych (pdf)

UWAGA

Zwroty Produktów na prośbę Klienta AZ 3 (trzy) dni od daty wystawienia faktury przez Niezależnego Agenta;

Nie dotyczy Produktów wymagających warunków przechowywania w zakresie temperatur 2°C – 8°C
Zmiana Sprzedawcy Produktów Leczniczych ASTRAZENECA

Od 4 marca 2019 r. Sprzedawcą  ASTRAZENECA AB

spółka powołana w Szwecji i zarejestrowana pod numerem: 556011-7482

z siedzibą SE‑151 85 Södertälje, Szwecja

NIP ASTRAZENECA AB:    PL5263241726

KRS AZAB

Potwierdzenie zarejestrowania AstraZeneca AB na potrzeby VAT w Polsce.

Nr Zezwolenia (Authorisation to wholesale medicinal product number): 5.9.1-2018-011483

AZPP/19/02/10_nprNota Prawna     Polityka Prywatności

© 2019 AstraZeneca AB